Har utsikt, søker innsikt (fotograf: H. Frisch)

Har utsikt, søker innsikt (fotograf: H. Frisch)

mandag 3. juli 2017

Årsrapport

Birgitte Frisch - heretter omtalt som objektet - sitt så langt siste leveår, skal revideres. Objektet er 48 år på revisjonstidspunktet (i dag, 3. juli) og 49 år dagen etter (i morgen, 4. juli). Selv om det bare er 12 måneder siden siste revisjon, bemerker revisor at det kjennes ut som det har gått et helt liv - samtidig har revisors mentale balanse knapt nok hatt tid til å heles siden sist. Revisor har vært uforsiktig nok til å inngå en livslang revisjonsavtale med objektet, slike avtaler blir ellers bare gjort med djevelen. Tidligere dokumentasjon kan leses her.

Revisor forsøkte seg på en sammenlikning mellom objektet og djevelen, men resultatet av den sammenlikningen kan ikke offentliggjøres uten at revisor forplikter seg til å lage kvartalsrapporter i tillegg til årsrapporter, og det vil ingen - med unntak av objektet.


Objektet ifører seg gjerne gul vest for å synes ekstra godt

Interne forhold
Objektets subjekt (aka objektets ektefelle) kunne vært innstilt til "Krigskorset med sverd" dersom denne medaljen hadde blitt gitt sivilister. Subjektet har opptil flere ganger utvist tapperhet, om ikke i strid, så i alle fall med fare for eget liv.

Eksempler
27. juli: "Du ser ut som en kokt reke - og da mener jeg ikke bare fargen."
6. november: "Du er egentlig bare en snakkende to do-liste!"
11. desember: "Jeg TROR jeg hadde merket om du var en robot."
25. mars: "Du er piken med svovel-fisene."
29. juni: "Du mangler bare en p på å være tapper, din taper."

Kanskje litt rød, men "reke"?

Objektets sexliv blir for første gang omtalt i år. Det er to grunner til det.
1) Det er et bevis på at objektets mål om å bli mindre åpen gikk til helvete.
2) Objektet har for første gang innsett sin raskt synkende markedsverdi.

Objektet ønsker å understreke at det er subjektets som må bære skylden for krisen i sengehalmen. Objektet har møysommelig dokumentert "hvert eneste slag i trynet" og ønsker å offentliggjøre listen over nederlag her.

Note: Revisor fraråder dette på det sterkeste.

Eksempel 1
Objektet setter seg forførerisk overskrevs på subjektets fang, og kjenner et par hender (som oppfattes søkende og imøtekommende) rundt midjen. Imidlertid bli stemningen raskt ødelagt da subjektet lurte på hvorfor objektet hadde knyttet joggebuksen så stramt rundt livet. Revisor har fått beskjed om å understreke at buksen ikke var knyttet og at subjektets replikk kunne ha ført til enorme psykiske problemer dersom objektet hadde hatt a) selvinnsikt eller b) en badevekt som virket.

What's not to like, liksom. Raggsokkene? Håret?

Eksempel 2
Objektets rygg trengte solkrem, og objektet sto halvnaken foran subjektet med et tydelig kroppsspråk. Objektet mente selv å likne en kjælen katt, men innser i ettertid at katten heller så ut som den skøyt rygg. Lydene fra subjektet var litt vanskelige å tolke, men objektet kom snart til at det var undertrykt fnising, og fnising er som kjent ikke kompatibelt med romantikk. Da subjektet sa "Hæ, hæ, ha, ha, ha, du ser ut som ringeren fra Notre Dame", og insisterte på å fortsette samtalen ved å utfordre objektet til å huske navnet på ringeren, forsto objektet at det ikke var noen risiko for at sengetøyet skulle få flekker av dårlig innsmurt solkrem, faktor 30.
Subjektet vil ikke fotograferes


Objektet ber om unnskyldning for å fotografere og maskere. Med rosa.

Kommunikasjon, måloppnåelse og åpenhet
Objektet har ikke endret seg vesentlig siden siste revisjon. Det er imidlertid en svak endring i det indre og en litt mer markant endring i det ytre. Revisor påpeker at det er positivt at endringer i det indre og i det ytre samsvarer, men at det hadde vært enda mer positivt hvis endringene hadde vært til det bedre.

Omtrent halvveis i revisjonsperioden varslet objektet at selvhjelpsbøker ville bli prioritert lesestoff, og at resultatet av objektets personlige utvikling ville ta en mer menneskevennlig vei. Men etter et par stikkprøver, avdekket revisjonen at objektet nok er litt i utakt med resten av landets selvhjelpspublikum, for bøkene objektet fremdeles insisterer på at skal revolusjonere objektets innstilling til omverdenen heter "Samlede tristesser i utvalg" og fordeler seg på utgivelsene Det er aldri for sent å gi opp (1993), Det er aldri for tidlig å angre (1994), Det er aldri umulig å mistrives (1995) og Det er aldri for grått til å være sant (1999).

På grunn av denne ... misforståtte litteraturlisten, er det nå enda mer krevende å kommunisere med objektet. Det har objektets ektefelle fått merke i stadig større grad. Ekteskapelige uoverensstemmelser blir ikke lenger avsluttet med krokodilletårer og/eller grove fornærmelser - objektet har utvidet sitt repertoar med replikker som kun egner seg hvis man sitter med en renneløkke om halsen.

"Det er de små tingene i liver som bidrar til å gjøre det meningsløst.", sier objektet, og hittil er det ingen som har orket å si noe til det.

Revisor anbefaler på det sterkeste at objektet slutter å lese det objektet tror er litteratur som styrker sinnets munterhet.

Objektets tiltro til andre objekter har blitt kraftig redusert de siste 12 måneder. Pussig nok har objektets tiltro til egen fortreffelighet økt omtrent tilsvarende.

Note: Det er absolutt ikke noe som støtter en slik utvikling. Absolutt ingen ting. Hilsen revisor.

Helse, miljø og sikkerhet
Objektet forurenser miljøet. Til tross for at objektet hadde sin første tur/retur-t-bane-tur til (og fra) jobben i mai, er den svære dieselbilen fremdeles det foretrukne fremkomstmiddelet. Objektet har muligens hatt skikkelig uflaks med sine kollektivtrafikk-opplevelser, men selv ikke et skjørt ødelagt av en uidentifisert væske sølt på et sete eller illeluktende menn, får objektet til å avstå fra fremtidig bruk av Ruters tjenester. Objektet har sverget på å bli mer tilpasset livet andre ser ut til å trives med. Det kan hende at det også - på sikt - innebærer en og annen tur i nærheten av et vilt tre.

Note: Revisor har en mistanke om at potensielle turer, enten i natur eller i tett kontakt med folk som har månedskort, er motivert av et ønske om å få tilbake matchvekten på 60 kilo, men det nekter objektet å kommentere. Så mye for den åpenheten.


Mulig årsak til vektøkning 1

Mulig årsak til vektøkning 2

Mulig årsak til vektøkning 3

Mulig årsak til vektøkning 4
Objektet er ikke trygt. Det kan bevises dersom noen får tak i objektets nabo, som ble nødt til å forholde seg til objektets nærvær en sen kveld etter at objektet hadde fått nok av naboens musikksmak. Objektet mener fremdeles at selvtekt er lov når det spilles panfløyte på 130 desibel etter midnatt. Revisor kan ikke revidere punktet om sikkerhet. Objektet insisterer på å få med at naboen virket sympatisk, og subjektet ønsker å benytte anledningen til å takke alle involverte for at de ikke gikk til a) anmeldelse eller b) angrep da objektet spaserte inn i leiligheten - kun iført en fillete kjole - og røsket ut alle ledninger som fantes. En detaljert beskrivelse av opptrinnet kan leses her.

Note: Begrepet "kun iført" er i denne sammenhengen helt presist. Det kunne muligens også bekreftes av de tilstedeværende ettersom den fillete kjolen også var svært gjennomsiktig. Revisor håper at ingen ble blinde eller mistet troen på livet.

Revisor kan heller ikke revidere punktet om helse, da objektet teknisk sett har en så lav verdi at selv ikke en pølseprodusent er interessert. Objektets legeme kan ikke engang doneres bort til forskning.

Note: Objektet har med andre ord null i markedsverdi - død som levende. Det er en nedgang fra i fjor, men i et sjeldent øyeblikk av oppstemthet fremholder objektet at det er fint, for da kan de ikke bli verre. Men det kan det selvsagt.

Objektet gjør imidlertid en sterk innsats for å endre sitt legeme til det bedre, selv om det så langt har vært opp til diverse medisinske spesialister å forbedre objektets fysiske tilstand. Revisor er positivt innstilt til at utviklingen går i retning av en mer aktiv holdning til egen helse.Styrets beretning
Note: Ingen har sett snurten av et styre, og siden objektet i følge objektets mor "ikke kan styres av noen", er det antakelig like greit.

Revisors avsluttende beretning
Revisor ønsker å avkrefte ryktet objektet prøver å sette ut - nemlig at objektets trang til shopping har blitt redusert. Objektet har kanskje shoppet færre ganger, men i gjennomsnitt har hvert plagg kostet over 3500 kroner - og da trekker de 30 blondetrusene fra Victoria Secret snittet voldsomt ned ettersom de var på salg til fem for 30 dollar.

Objektet er et ødeland og kursen må snus kraftig hvis objektet ikke alene skal stå for mellom 1 og 2 prosent av verdens vei til undergang. Her insisterer objektet på at objektets innsats når det gjelder brutto nasjonalprodukt i samtlige av nasjonene som er besøkt de siste 12 måneder bør telle positivt på dommens dag, men revisor mener at 1) objektet faen døtte får holde seg unna å kommentere revisors avsluttende beretning og 2) de fleste vil foretrekke H2O og O2 fremfor BNP - med andre ord: Hva skal vi med stor nasjonal omsetning av varer og tjenester hvis vi har fucket opp vannet vi skal drikke og luften vi skal puste i.

Ringshaug, 3. juli 2017